Vestervig Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-269

Fredningsnr.
150273

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. I top gammel gravning 4-6 m bred, 0,5 m dyb, åben mod SØ. Siderne ujævne. Beplantet med gran. Vestervig Kloster, matr.nr. 1m: Høj i skel til matr.nr. 4e af Randrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er altsaa i et Treskjel. Den er udkastet mod S. og af almindelig Størrelse, 67 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Hedehøi. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 m. I Top en gammel Gravning, 4-6 m. br., 1/2 m. d., aaben mod Sø. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. I Top gammel Gravning 4-6 m bred,, 0,5 m dyb, aaben mod SØ. Siderne ujævne. Beplantet med Gran.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bag ejendom. Græsklædt og delvis bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)