Trillinghyv'
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-277

Fredningsnr.
150268

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916, gdr. Kristen Lund Jensen Diplom Høj, af "Trillinghøje", 3,2 x 20 m. Let indsænket i top og østre side. Fod rundt om afskåret, hvorved 1 randsten ses i syd. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
88,89 og 90 Trillinghyv' [sb. 279,278,277]. Saaledes kaldes tre store Høje ude i Heden. (den sydostligste) Ligesom ved den sydvestlige Høj er der en grøn Grøft søndenom til V. fra SO. Højen er næsten ubeskadiget og holder 95 Skridt i Omfang. Først nu kan Meddeleren forstaa, hvad disse Grøfter i Kanten af en Høj skulle betyde: det maa have været Hensigten at gaa ned og plyndre Højen for Stenene, som udgjøre Omkreden (Krandsen). Det lykkedes først tredie Gang at aflægge disse Højes Position i Kortet, da de faa Beboere derude i Heden ikke kjendte de yderst utydelige Skjel. Endelig, efter at have faaet at vide, at der nogle Skridt NV. for den nordligste Høj stod en spids graa Sten, som var Treskjel, blev det muligt at orientere sig, thi mod S. ved Ulsted Mark er der ikke Skjel at se. Nævnte Treskjel er altsaa mellem 8d i Randrup Hede, hvor den vestligste Høj er, 4a i Oxenbøl Hede, hvor de to østligste findes med den mod V.N.V. gaaende Vej imellem. Der N. for er 5a i Oxenbøl Hede (Anders Nielsen). Trillinghøje ere omtrent lige N. for Hundhøj (82) [sb. 285] paa Ulsted Bakke, SSV. for Jakob Vindings Hus og lige Vest for Søren Olesens. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøiene. No 88 [sb. 279] (Randrup Hede 8d) er en mindre Jordhøi, 89 og 90 [sb. 278 og 277] (Oxenbøl Hede, Mno 4a) ere velbevarede (i 90 er der dog en Udkastning foroven) og enhver af omtrent 70 Fods Tværmaal og 8-9 Fods Høide. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 20 m., let indsænket i Top og foroven i østre Side. Fod rundt om aftraadt, hvorved i S. en Randsten, 1/3 m. stor, er bleven synlig. Fredlystes af Gaardejer Kr. Lund Jensen, V. Ulsted. - 277-79 = Trillinghøje. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Trillinghøje", 3,2 x 20 m. Let indsænket i Top og østre Side. Fod rundt om afskaaret, hvorved 1 Randsten i Syd ses. Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., men med nye kreaturskader. V-lige højfod aftrådt. Fremstår med en 10 m. lang brink op til 0,6 m. høj. 5 større sten ses i nordre ende af brink. Længere oppe på højens V-side næsten helt tilvokset, gl. kreaturskade. Det samme tilfældet ved nordre højside. ********************************************* Genbesigtiget 17.8.1981 af JHB - Se 1502:67. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)