Ø. Ulstedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-286

Fredningsnr.
150267

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 5a Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Mads Jensen, V.Ulsted Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnan L. Lassen Høj, 4,2 x 23 m. Top noget affladet og øst og vest for hin- anden to gravninger 3 m brede, 0,5 m dybe. Græs-lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 100 Skridt i Omkreds, stor o prægtig, men der er et Par Huller oveni. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høi, 70 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; et Par Huller i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 4,2 x 23 m. Toppen noget affladet og der ses her ø. og v. for hinanden 2 flade Gravninger, 3 m. br., 1/2 m. d. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,2 x 23 m. Top noget affladet og øst og vest for hinanden to Gravninger 3 m brede, 0,5 m dybe. Græs-lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., men nu med alvorlige kreaturskader: På S-lige højside omkring M.S. et omkring 5 x 3 m. stort parti uden bevoksning og med betydelig nedslidning af højside (op til 0,2-0,3 m.). M.S. kan vælte når som helst. Ved SØ-lige højfod er blottet en halv snes randsten. Flere ligger allerede på sekundært leje som følge af kreaturnedtrædning. Andre kan vælte ud, så snart kreaturer igen færdes på høj. Højfod omkring øvrige del af høj let aftrådt. På nordøstre og nordre højside mindre afslidte partier uden vegetation. Kreaturer har færdedes på høj i 1980. Skaderne påtalt overfor ejer, der har haft ejendommen siden 1971. Krævede hegning. Skriftlig påtale skal foretages. Ejeroplysning på skema. ************************************************** Genbesigtigelse 17.8.1981: Højene 1502:67-70 har alle svære kreaturbeskadigelser opstået igennem mange år. Retablering af højene bør foretages af Fredningsstyrelsen ell. Thisted Museum. Før det er afgjort med Styrelsen, hvorledes og af hvem arbejdet skal udføres, herunder også hvor meget nuværende ejer skal udrede til arbejdets gennemførelse, kan der ikke foretages nogen yderligere ejerkontakt ell. udfærdiges koncept til skriftlig påtale. JHB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)