Ø. Ulstedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-289

Fredningsnr.
150265

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 5h Tingl.: 9/7 1903. Husmand Søren Chr. Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, 2,5 x 18 m. I østre side ringe gravning. Velbevaret. Græs-lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellet mod Neder-Gramstrups Hede, hvor Kippelhøje ligge, gaaer tæt vestenom. Højens Nordside ligger i den store nysomtalte Linie. Det er en stor næsten ubeskadiget Høj, idet der blot er et lille Hul i den Østside. Den har 79 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, lille Hedehøi, 60 Fod i Tværmaal, 6 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. I østre Side en ringe Gravning. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. I østre Side ringe Gravning. Velbevaret. Græslyngklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager og bevokset med hyld på nordsiden. Etblæbælte går tæt vest om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)