Ådalen 375
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-148

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2015 Museal prøvegravning
Journal nr.: VHM 00622
Vendsyssel Historiske Museum
Ved forundersøgelse af ca 1000kvm grund fremkom bebyggelsesspor i form af stolpehuller i system gruber og kogegruber. Det vurderes at der på grunden ligger 2-3huse og tilhørende gruber.

2015 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VHM 00622
Vendsyssel Historiske Museum
Forud for byggeri af parcelhus anmoder bygherre om en udtalelse. Museet anbefaler forundersøgelse

2018 Museal udgravning
Journal nr.: VHM00622
Vendsyssel Historiske Museum
Udgravning af 1000kvm byggegrund forud for boligbyggeri. Ved undersøgelsen fremkom tre konstruktioner, herunder to treskibede langhuse samt et firstolpeanlæg, dateret til romersk jernalder.

2018 Museal grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: VHM00622
Vendsyssel Historiske Museum
Ved forundersøgelse af ca 1000kvm grund fremkom bebyggelsesspor i form af stolpehuller i system gruber og kogegruber. Det vurderes at der på grunden ligger 2-3huse og tilhørende gruber. Budgettet fra 2015 er ikke gyldigt længere og der er ny bygherre. Derfor er er udarbejdet et nyt budget og en ny tidssvarende argumentation.

Litteraturhenvisninger  (0)