Toppenbjerghyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-313

Fredningsnr.
150260

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916, gdr. Christen Lauritzen Andersen, Toppen- bjerg. Diplom Høj, 3,2 x 18 m. Top affladet, let sænket mod SV. SV-siden har brink foroven. Mod NV tre brinker og en i NØ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 145 Skridt lige Ø. for Toppenbjerg Lade. Den er temmelig ubeskadiget og ligesom fladtrykt paa N-Siden; den er 79 Skridt i Omfang, stor og smukt beliggende. En Sti fører op over den fra V. Her laa fire Høje i en lige Linie mod N. (68,67,66 & 64) [sb. 313,312,311A,311B]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppenbjerghøi, stor og smuktbeliggende Jordhøi, temmelig ubeskadiget. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 18 m. Toppen er affladet og let sænket mod Sv. hvor tillige Siden i ældre Tid er noget afgravet og oppe paa Siden staar med en Brink. Mod Nv. 3 mindre Brinker, en større i Nø. - Fredlystes af Gaardejer Chr. Andersen, Toppenbjerg. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 18 m. Top affladet, let sænket mod SV. SV-Siden har Brink foroven. Mod NV tre Brinker og en i NØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Top affladet, let sænket mod SV. Let indsænkning i S-lige højside. (Fra 1980) nye kreaturskader på hhv. vestre og østre højside. Mod V en op til 0,4 m. høj brink, ca. 3 m. lang. Foran er højside optrådt. Mod Ø en lign. skade. Højen er indhegnet for ganske kort tid siden. ********************************************** Genbesigtigelse 24.6.1981: Kreaturbeskadigelser lovet udbedret inden 1.11.1981. Ejeroplysning på skema. JHB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i agrr, læbælte på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)