Ingslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080711-27

Fredningsnr.
35139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten på landevejen Nyborg-Odense-Middelfart. Milestenen er af typen keglestub med kehl på sokkel. Rødbrun granit. Soklen er ca. 100x100 cm, hvorpå den ca. 160 cm høje keglestub står. På fronten ud mod vejen er indhugget Christian d. VIII´s monogram samt teksten "8 MIIL". Monogrammet er opmalet i guld og "7 Miil" i rød farve. På milestenens bagside er indhugget teksten "30 km fra Odense".
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på sokkel. Rødbrun granit. I pæn stand. Vendt og flyttet i forbindelse med restaurering i 1986-88. 30 km fra Odense. Påskrift under krone: CR VIII 8 MIIL Påskrift venstre side: 30 km fra Odense Mål: 14 146,5 53 77 4 og 10,5 104x105x30 7,5 76 og 12,5 2,5

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)