Skaaruphyv

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-332

Fredningsnr.
150280

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 3n Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Niels P. Jacobsen Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant L.Lassen Mærkestenen blev i 1917 rettet og sat dybere (H. Kjær). Høj, "Skåruphøj", 4,6 x 28 m. Top fladt sænket. I nordre fod flade afgravninger med brink. Overfladisk afgravning ved sydfod.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er en dejlig, stor Høj, 107 Skridt i Omfang, lidt sunken i Midten, ellers ganske ubeskadiget. Den er ved Markens N. Skjel, NV. for Gaarden og SV. for Jens Thomsens Hus (Haven). Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaaruphøi; Stor velbevaret Jordhøi, lidt sunken i Midten. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skaaruphøj", anselig, 4,6 x 28 m. Top fladt sænket. I nordre Fod flade Afgravninger med Brink. Mindre, overfladisk Afgravning ved søndre Fod. - Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skaaruphøj", 4,6 x 28 m. Top fladt sænket. I nordre Fod flade Afgravninger med Brink. Overfladisk Afgravning ved Sydfod.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Skåruphøj". I top gl. nedgravning, 5 x 3 m., 0,9 m. dyb. Flad afgravning imod SØ tæt ved top. Nu bevokset skrænt ved S-lige højfod (gl. kreaturskade). I nordre højside ligeledes gl., nu bevoksede kreaturskader. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggenhed på mindre bakketop. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, træ vokser på østsiden.