Svinnhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-324

Fredningsnr.
150279

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Sænkning i sydsiden. Østre halvdel stærkt afgravet. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellet er 33 Skridt V. for, og atter lidt mod V er et dybt, tømt Tørvehul. Højen ligger paa en Banke, holder 65 Skridt i Omfang, men er endel ramponeret. Svinnhyv ie: Svinehøj maa være en Fordrejning af Navnet i Tidernes Løb. At have Svin gaaende paa denne for faa Aar siden opdyrkede Hedebanke kan ikke have været Skik. - Tog man Navnet Svend', Islændernes Sveinn, og udtalte det paa det nævnte Folks Maade, blev der vist nogen Lighed med Højens Navn. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svinhøi, Jordhøi, en Del ramponeret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(N: "Svinhøj"), 2,2 x 16 m. I søndre Side en Sænkning; østre Halvdel stærkt afgravet, udv. til ca. 2/3 m. over Bund, indefter uregelmæssigt, mindre. Centret næppe rørt. I søndre Side er fundet 3 Smaagrave med brændte Ben, uden Oldsager. Randsten borttagne. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Sænkning i Sydsiden. Østre Halvdel stærkt afgravet. Græs-lyngklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 16,0 x 11,0 m. Stærkt forgravet. Sænkning i SV- og Ø-side, mindre i V-side. Højens længderetning N/S, muligvis afgravet på Ø- og V-side. Bemærk stor afvigelse mellem gl. og nye mål. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager, bevokset med et par træer på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)