Stjennhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-339

Fredningsnr.
150281

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 1ab Høj, "Stenhøj", 3,5 x 25 m. Top noget affladet og hullet, skrånende mod syd. I syd to sænkninger, 2 m brede, 0,3 m dybe og en lidt større 3 m bred, 0,5 m dyb. På top sten, næppe oprindelig. Højfoden står med skrænt mod vest og øst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne iøjnefaldende Høj er 90 Skridt fra S. Skjel og godt 300 Al. fra V. Enden af Marken (ligefor 1/4 fra O. Enden af 1nn). Navnet har den sagtens af en stor Sten, som ligger paa dens NV Top, og det synes ikke at være en Overligger, da Kartoffelkulerkulerne ved Siden ad ikke synes at berøre Gravkammeret. Højen er 107 Skridt i Omfang. - Meddeleren heraf sagde til Ejeren, at det ikke var smukt af ham at skæmme denne prægtige Høj med Kartoffelkuler, og det lod til, at den ogsaa for Fremtiden skulde blive forskaanet. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steenhøi, noget molesteret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj", 3,5 x 25 m. Toppen noget affladet, nu skraanende mod Syd; tæt syd for er 2 flade Sænkninger, 2 m. br., 1/3 m. d., atter sydligere en lidt større Sænkning, 3 m. br. 1/2 d. Paa Toppen en større Sten, 2/3 x 1/2 m., næppe oprindelig. - Kunde 1916 ikke fredes. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenhøj" 3,5 x 25 m. Top noget affladet og hullet, skraanende mod Syd. I Syd to Sænkninger, 2 m brede, 0,3 m dybe og en lidt større 3 m bred, 0,5 m dyb. Paa Top Sten, næppe oprindelig. Højfoden staar med Skrænt mod Vest og Øst.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Hertil: Mod V og N ses gl. kreaturskade med op til 30 cm. høj, delvis bevokset skrænt, mod V midt på højside, mod N tæt ved højfod. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Dige op mod sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)