Stuer-Stavsbolhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-358

Fredningsnr.
16024

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/1 1878. Gdr. Ole Toppenberg Afmærkning.: MS, 1887 Høj, "Store Stauersbølhøj", 4 x 22 m. I top 0,3 m dyb sænk- ning. Sænkning i vestre side affladet mod NV. Fod i SV be- skadiget af vej. Lyng-græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er nordenfor den foregaaende [sb. 358] med Landevejen imellem. Den er lidt sunken foroven og i V. Side; ellers en prægtig stor Høj, 93 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1979: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Stavsbolhøi, udgravet noget i Toppen; 70 Fod i Tværmaal, 13 Fod høi. Bevoksning: 1979: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Staversbølhøj", 4,0 x 22 m. Sænkning i Top. 1/3 m. dyb, 4 m. br. En Sænkning ned over vestre Side, mod Nv. er en Del af Siden fladt afgravet. Fod i Sv. beskadiget af Vej. Mærkesten i sydvestre Side; fredlyst. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Staursbølshøj", 4 x 22 m. I Top 0,3 m dyb Sænkning. Sænkning i vestre Side affladet mod NV. Fod i SV beskadiget af Vej. Lyng-græsklædt i Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Stauersbølhøj". Afgravning af V-siden kun delvis tilgroet. Hul i top og sænkning ned over N-siden, tilgroet. Ved foden mod V og til landevejen: Et jernrør med cementplade med nr. 804. Mærkesten hælder stærkt (ud mod landevejen). Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, sekundære anlæg. Foto: KTH 14/8-79, farve 1, opt. 11 fra S. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Mod sydvest landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)