Stavsbolhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-359

Fredningsnr.
16025

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/1 1878. Gdr. Ole Toppenberg Afmærkn.: MS, 1887 Høj, "Stauerbølshøj", 2,5 x 17 m. I top og øst 4 m bred, 0,7 m dyb gravning. 3-4 gravninger i syd. Flade afgrav- ninger mod vest. Ved østre højfod lagt en dynge sten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne nordostlige Stauersbølhøj er skraas over for Skorrehyv [N. 5, svarer til sb. 361] paa nordre Side af Landevejen, ca 56 Alen NV for, hvor Skjellet gaaer til Vejen. Højen er noget beskadiget foroven, idet der er gravet flere Steder, uden at der dog kan være Tale om Udgravning. Den er 86 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1979: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stavsbolhyv, i det Hele taget velbevaret; 65 Fod i Tværmaal, 8- 9 Fod høi. Udgravning er paabegyndt mod Øst og flere Steder. Bevoksning: 1979: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 m. I Top og aabent ud mod Ø. en gl. Gravning, 4 m. br., indtil 3/4 m. d. Søndre Side uregelmæssig ved 3-4 mindre Gravninger. Mærkesten i S.; fredlyst. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Staursbølhøj", 2,5 x 17 m. I Top og Øst 4 m bred, 0,7 m dyb Gravning. 3-4 Gravninger i Syd. Flade Afgravninger mod Vest. Ved østre Højfod lagt en Dynge Sten. Græsklædt i Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Staursbølhøj". Sænkning i top og gamle gravninger på siderne er tilgroet, ligesom en gammel afpløjning af foden. Mærkestenen ligger løs ved V-foden. En hegnspæl hamret ned i top. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, sekundære anlæg, randbeskadigelser. Foto: KTH 14/8-79, farve 1, opt. 10 fra V. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)