Vestervig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-381

Fredningsnr.
150283

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ler, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Metal, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vogndel, Udateret (dateret 375 - 1536 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestlige del af jernalderboplads i dyrket mark, beliggende på matr.nr. 1b Vestervig i hjørnet mellem Vesterbyvejen og Vestervigvejen, nord for den første vej og vest for den sidste vej. Arealet er ca. 5600 kvadratmeter stort. Se også 1502-86.
Undersøgelsehistorie  (7)
1962 Museal udgravning
Journal nr.: 777/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af jernalderboplads Vestervig. Beretning under udarbejdelse. Fra udgravningerne i 1963 stammer et stykke betalingsguld, fundet løst på pladsen.

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige del af jernalderboplads i dyrket mark, beliggende på matr. 1b Vestervig i hjørnet mellem Vesterby vejen og Vestervig vejen, nord for den første vej og vest for den sidste vej. Arealet er ca. 5600 kv.m stort.

1962 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 417/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Museal rekognoscering
Journal nr.: 417/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved recognoscering i den nordlige del af Thy med henblik på registrering af byhøje konstateredes det, at der blev dybdepløjet på den fredede del af pladsen vest for vejen; skår og arner kunne ses på overfladen.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1012/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved udgravning af jernalderbyhøj i Vestervig (ca. 100 m fra kirken) fandtes følgende middelalderlige anlæg: en stensat brønd, en træbrønd bestående af en trætønde i en "ramme" af 4 pæle af svært tømmer. I brøndens fyld lå bl.a. vogndele. Desuden et par vejforløb og et antal gruber (lertagningshuller) fyldt op med bl.a. kvaderstensfragmenter, munkestensbrokker og jernslagger. Disse anlæg tolkes som aktivitet i forb. med byggearbejder på kirken eller klosteret i Vestervig.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Byhøjen henligger som forhøjning i afgræsset mark. Stejl skrænt ud til landevejen.

Litteraturhenvisninger  (0)