Sankelmarksgade - Bleggårdsgangen, Aalborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-135

Anlæg og datering

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1320 - 1638 e.Kr.)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1320 - 1638 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2015 Museal forundersøgelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6539: Indsendelse af delregnskab nr. 1 til Kulturstyrelsen. Forundersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men det kan allerede nu konkluderes, at der på grunden er massive levn efter Aalborgs bybefæstning fra middelalder og renæssance.

2015 Planlagt byggeri/anlæg
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6539: Forud for et planlagt nybyggeri ønsker museet at gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse, da der med stor sandsynlighed befinder sig levn efter Aalborgs bybefæstning fra middelalder og renæssance på grunden.

2016 Museal forundersøgelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6539: Indsendelse af slutregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen for godkendelse. Der blev ved forundersøgelsen fundet rester efter Aalborgs middelalderlige og eftermiddelalderlige befæstningslinje. Middelaldervoldgravens fulde bredde ligger inden for undersøgelsesområdet. Derudover er der rester af middelalderens vold nordligst på området og den mulige eftermiddelalderlige vold oven på den middelalderlige. Desuden fandtes der bolværksforløb, som har beskyttet Vesterås nordlige og sydlige brink mod nedskridning. Disse bolværker er opført efter, at voldenes fortifikatoriske funkton var udtjent.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6539: Indsendelse af budget for udgravning af felt 1 og 2 forud for nybyggeri til sagsbehandling hos Slots- og Kulturstyrelsen.