Randbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170908-602

Fredningsnr.
3108126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1906 - 2005 e.Kr.)
ca. datering

Fredningstekst
Milesten, anvendt som 20 km-sten, nord for Vandelvej. Milestenen, der er af grå granit, er af typen keglestub med kehl på keglens basis. Kegl og kehle er 1 m høj, hvor kehlen udgør de 9 cm og en flad konisk top de 6 cm af højden. Den er 57,5 cm i diam. ved kehlen og 32 cm i diam. i top ved basis af tilspidsning. Keglestubben står på en kvadratisk grå granit sokkel, 62,5 x 62,5 cm i fladen og 6 cm høj over jord. Øverst på forsiden mod S og vejen er Frederik VIII’s monogram indhugget og guldmalet: et stiliseret rigsæble en kongekrone FR 8 og herunder midt på keglen i et indfaset rektangulært felt er indhugget og grågulmalet: 20 km Milestenen er opstillet på top af vejens sydvendte skrænt indtil landevejsskellet mod matrikel nr. 2b Randbøl By, Randbøl i N, 27 m NNØ for vejbanens midte og 3-4 m VNV for matrikelskellets knæk NV-SØ.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Af granit. Påskrift: FR 8 20 km Restaureret af Sandau i 2001. Stod tidligere ca 20 m sydligere på gl. landevej.

2019 Museal besigtigelse
Journal nr.: 19/03050
Kulturstyrelsen
Besigtigelse: Milesten, anvendt som 20 km-sten, nord for Vandelvej. Milestenen, der er af grå granit, er af typen keglestub med kehl på keglens basis. Kegl og kehle er 1 m høj, hvor kehlen udgør de 9 cm og en flad konisk top de 6 cm af højden. Den er 57,5 cm i diam. ved kehlen og 32 cm i diam. i top ved basis af tilspidsning. Keglestubben står på en kvadratisk grå granit sokkel, 62,5 x 62,5 cm i fladen og 6 cm høj over jord. Øverst på forsiden mod S og vejen er Frederik VIII’s monogram indhugget og guldmalet: et stiliseret rigsæble en kongekrone FR 8 og herunder midt på keglen i et indfaset rektangulært felt er indhugget og grågulmalet: 20 km Milestenen er opstillet på top af vejens sydvendte skrænt. Frederik VIII var konge af Danmark 1906-12.

Litteraturhenvisninger  (0)