Vejlevej
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-320

Fredningsnr.
280836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, genopstillet i østlig kant af Vejlevej. Milestenen, der er af grå gnejsgranit med hvide striber, er af typen stele med buet top. Stelen, der er 110 cm høj over terræn, er ved foden 34 cm bred (siden mod vejen) og 32 cm bred (siden mod agern) og 26 cm dyb. Øverst på bredsiden mod SV og vej er indhugget et 4-tal mellem to parallelle vandrette linjer: ___ 4 _ Milestenen er opstillet i grøften 7 m NØ for vejmidte, 2,5 m SV for vejskel mod matrikel nr. 6b Lønå By, Thyregod, og 49 m SØ for matrikelgrænsens (5b/6g Lønå By, Thyregod) skæringspunkt ved vejskel.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Af granit. Påskrift: 4 Opstillet her i 1999. har tidligere stået ved km 28.223 udfor et mindesmærke over "Rytterfægtningen ved Hjortsballe d. 30. marts 1864"

2020 Museal besigtigelse
Journal nr.: 19/11002
Kulturstyrelsen
Besigtigelse: 4 milesten i græsrabatten/grøften i østkant af Vejlevej. Milesten af typen stele. Stenen, der er af grå gnejsgranit med hvide striber, har rektangulært snit og afrundet top. Den er 110 cm høj over terræn, 34/32 cm bred mod vej/ager og 26 cm dyb. Ingen synlig sokkel. Øverst på bredsiden mod vejen er indhugget to parallelle vandrette linjer med et 4-tal imellem.

Litteraturhenvisninger  (0)