Simonshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-30

Fredningsnr.
160377

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Simonshøj", 1,8 x 16 m. Rest af større høj. I øst er to trediedele afgravet til nær bund. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Simonshøj". Rest af en stor Høj, endnu 1,8 M. h. (et Parti i Vest) Mod Øst er mindst 2/3 urglm. afgravet, delvis til Bund, delvis i Bunker. Væs. sløjfet ca 1850. Mange Læs store Sten borttagne (til Landevej). Der erindres Ravstumper. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Simonshøj", 1,8x16 m. Rest af større Høj. I Øst er to Tredjedele afgravet til nær Bund. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Simonshøj". Ca. 2/3 af den Ø-lige del fjernet og fremtræder med store, tilgroede huller. Bålplads på den afgravede del. Hele højen, også den forgravede Ø-del, er græsklædt og uden dyrkning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 21/8-79. Nr. 2, opt. 5 fra NØ. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Som omtalt lidt forgravet form men græsdækket og med fine bræmmer.

Litteraturhenvisninger  (0)