Thinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-36

Fredningsnr.
160379

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1915. Matr.nr. 7d: Boelsmand Jens Ellemann Josefsen, Tinghuse Matr.nr. 2a: Gdr. Mads Pedersen, Østergård Diplom Høj, "Thinghøj", 4,8 x 30 m. Mod syd i top gammel gravning 5 m bred, 1 m dyb. Mod SV fladt sænket. I sydside fra top til fod 4 m bred, 0,6 m dyb gravning. Fod fladt afgravet i SØ. Beplantet. Sindrup, matr.nr. 2a: Høj i skel til matr.nr. 7d af Sindrup.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thinghøj", 4,8 x 30 M. Mod Syd i Toppen gl. Gravning, 5 M. br., en M. dyb; mod Sv. fladt sænket. I søndre Side fra Fod til henimod Top en 4 M. br. Gravning, 2/3 M. d. Mod Sø ved Foden fladt afgravet. Beplantet. Fredlyst 12-13/8 af Boelsmand Jens Ellemand Josefsen, Thingbure og Gd. Mads Pedersen, Sindrup.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Thinghøj", 4,8x30 m. Mod Syd i Top gammel Gravning 5 m br. 1 m dyb. Mod SV fladt sænket. I Sydside fra Top til Fod 4 m bred 0,6 m dyb Gravning. Fod fladt afgravet i SØ. Beplantet. FM 1915.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tinghøj" (eller "Galgehøj"). I top et 4 m. langt og 1,25 m. dybt hul, der nederst har lodrette sider uden bevoksning. En 4-5 m. bred, flad gravning fra top til fod mod NØ. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage. Foto: S/H 2, opt. 7 fra V. Farve 2, opt. 15 fra V.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj, mod syd og øst skovareal, mod nord og vest ager.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)