Ydby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-51

Fredningsnr.
160322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Siderne lidt ujævne, iøvrigt en pæn toppet høj. Græs- og lynggroet og med et par mindre graner og et par små løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 18 M. Beplantet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5x20 m. Siderne lidt ujævne, men iøvrigt en pæn toppet Høj. Græs-lynggroet og med et Par mindre Graner og et Par smaa Løvtræer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Siderne lidt ujævne, tilgroede. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i nåletræsplantage. Bevokset med spredt buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)