Ydby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-56

Fredningsnr.
160325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 22 m. Fra top ned over siderne i syd, nordøst og nordvest flade afgravninger, 0,5 m dybe. Desuden på toppen ruinerne efter, hvad der synes at have været et mur- stensbygget vandtårn. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ,5 x 18 M. Fra Top og nedover Siderne i S., Nø. og Nv. større, flade Afgravninger, ca. ½ M. dybe.

1943 Museal berejsning
Journal nr.: 392/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5x22 m. Fra Top ned over Siderne i S. NØ og NV flade Afgravninger, 0,5 m dybe. Desuden paa Toppen Ruinerne efter, hvad synes at have været et murstensbygget Vandtaarn. Lynggroet i Plantage. (se Journ. Nr. 392/43).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ujævnheder i top og ned ad siderne, alt eftergroet. Skal tidligere have haft vandtårn (?) på toppen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i nåletræsplantage. Bevokset med pur. Der ses ingen spor af omtalte vandtårn.

Litteraturhenvisninger  (0)