Ydby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-58

Fredningsnr.
160327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 15 m. Noget afgravet mod syd. Fornylig plantet graner på højen. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 1,2 x 10 M. Beplantet. Herfra mulig 19044-46.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8x15 m. Noget afgravet mod Syd. Fornylig plantet Graner paa Højen. I Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Siden mod S ujævn. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i nåletræsplantage.Bevokset med spredte, yngre løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)