Ydby Kirkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-70

Fredningsnr.
160328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 23 m. Ca. en trediedel bortgravet og noget under- hulning af resten. Lyngklædt med små fyr og gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirkegaard. Høj, vel 4 M.h., 23 M. br. Synes lidt afgravet i Nø. Sneglegang. Beplantet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4x23 m. Ca. en Tredjedel bortgravet og noget Underhulning af Resten. Lyngkl. med smaa Fyr og Gran.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
De 2/3 af højen mod SØ er bortgravet eller faldet ned i grusgrav. Kan vanskeligt erkendes som høj. Eftergroet. Ikke fredningsværdig. Beskadigelser: Delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest på kanten af gammel råstofgrav, bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)