Ydby Kirkegaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-69

Fredningsnr.
160387

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Umatr.kirkegårds areal, Ydby kirke Tingl.: 5/10 1911. Pastor N.M. Søe-Pedersen som formand for tilsynet med Ydby kirke; fredningen approberet af Aalborg stiftsøvrighed Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant Lassen Høj, 2,2 x 18 m. Top affladet med små huller. Siderne ujævne, særligt mod syd. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ydby Kirkegaard. Høj, 2,2 x 18 M. Top affladet, med Smaahuller. Ligger frit for Grave. Mærkesten i østre Side; fredlyst. Se Fol. Pl. II. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2x18 m. Top affladet med Smaahuller. Siderne ujævne, særlig mod Syd. Græsgroet. FM 1911 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Toppen affladet med små sænkninger, der tyder på tidligere begravelser. Siderne noget ujævne. Fod mod N afskåret til sti. Fredningssten på Ø-siden. Omgivelser: Kirkegård. Foto: S/H 1, opt. 27 fra SØ. Farve 2, opt. 4 og 5 fra SV. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt gravhøj på Ydby Kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)