Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-81

Fredningsnr.
160337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 17 m. Flade, mindre afgravninger i top, der forøvrig er flad; og mod øst 5 m bred og 0,6 m dyb kløft fra fod til top. Stier på siderne. Lynggroet med lave fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 M. I Top og ud mod Nø. en gammel Sænkning, 5 M. br., 2/3 M. d. Top affladet. Stier paa Siderne. Flagstang i Top. I Ydby Plantage. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5x17 m. Flade mindre Afgravninger i Top, der forøvrigt er flad; og mod Øst 5 m bred og 0,6 m dyb Kløft fra Fod til Top. Stier paa Siderne. Lynggroet m. lave Fyr i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fra top en 5 m. bred og 0,75 m. dyb kløft ned over Ø-siden, en lignende noget mindre kløft mod SV. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske og et par løvtræer..

Litteraturhenvisninger  (0)