Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-73

Fredningsnr.
160329

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/5 1891 og 10/9 1896. Købt Høj, 3,7 x 22 m. I top og i SV bred, skrå gravning 0,5 m dyb. Sænkning og tilgroet afgravning i NØ. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,7 x 22 M. I Top og mod Sv. en bred skraa Gravning, indtil ½ M. d. Mindre Sænkning og Skred i Nø. - Mærkesten i Top. Fredlyst. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se sb. 58 ang. bronzealderfund.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,7x22 m. I Top og i SV bred skraa Gravning 0,5 m dyb. Sænkning og tilgroet Afgravning i NØ. Lynggroet i Plantage. FM 1891 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I top og ned over siden mod SV en 3 m. bred og 0,5 m. dyb gravning, eftergroet. Afgravning mod NØ. Fredningssten på top. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Temmelig tilgroet med buske.

Litteraturhenvisninger  (0)