Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-74

Fredningsnr.
160330

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/5 1891 og 19/9 1896. Købt Afmærkn.: MS. (Kunne ikke ses ved berejsningen 1943) Høj, 1,8 x 18 m. I top 6-7 m bred gravning, 0,7 m dyb mod syd. Mindre sænkninger og skred i NØ. Tæt bevokset med fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 18 M. Antagelig udgravet ved en 6-7 M. br. Gravning i Toppen og mod S., nu 3/4 M. d. Mindre Sænkninger og Skred i Nø; hvor Fyrrebuske gror. - Mærkesten i Top. Fredlyst. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8x18 m. I Top 6-7 m bred Gravning, 0,7 m dyb mod S. Mindre Sænkninger og Skred i NØ. Tæt bevokset med Fyr. I Plantage. FM? 1891 MS (kunde ikke ses).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I top og ned over siden mod SV en 6-7 m. bred og indtil 0,7 m. dyb, nu tilgroet gravning. Fredningssten på top. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)