Tvolm Hede
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-75

Fredningsnr.
160331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,3 x 26 m. I top og mod NØ 6 m bred, 1 m dyb afgrav- ning. Stærkt afgravet i SV og i det hele taget meget for- gravet. På toppen mod SV et cementstøbt, nedgravet geodæ- tisk målepunkt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,3 x 26 M. I Top og mod Nø. en 6 M. br., 1 M. d., smallere ned over nø. Side, hvorved antageligt udgravet. Stærkt afgravet mod Sv. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,3x26 m. I To-p og mod NØ 6 m bred, 1 m dyb Afgravning. Stærkt afgravet i SV og i det hele taget meget forgravet. Paa Toppen mod SV et cementstøbt nedgravet geodætisk Maalepunkt.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I top og mod NØ en gl. gravning, 1 m. dyb og ca. 6 m. bred. Huller i fod mod S og SV. På toppen i plan med overfladen et cementstøbt G.I.-målepunkt. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning skov, Temmelig tilgroet med brombær og andet buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)