Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-77

Fredningsnr.
160333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 18 m. I top og mod SØ en gravning 6-7 m bred, 0,6 m dyb. Omtrent helt rundt midt om siden en bred af- sats. I plantage, bevokset med lidt fyr.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 15 M. I Top en Sænkning, 2 M. br., 2/3 M. d. Nær Foden i Ø. en flad lille Gravning. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2x18 m. I Top og mod SØ en Gravning 6-7 M. bred, 0,6 m dyb. Omtrent helt rundt midt om Siden en bred Afsats. I Plantage bevokset med lidt Fyr.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En gravet kløft, ca. 4 m. bred og 0,75 m. dyb fra top til SØ-fod. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)