Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-78

Fredningsnr.
160335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Sænkning i top, 2 m bred, 0,6 m dyb. Nær fod i øst flad gravning. Lynggroet med lidt små fyr.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 18 M. I Top og ud mod Sø. en Gravning, 6-7 M. br., 2/3 M. d. Omtrent helt rundt om midt paa Siden en bred Afsats. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. Sænkning i Top, 2 m bred, 0,6 m dyb. Nær Fod i Øst flad Gravning. Lynggroet med lidt smaa Fyr.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tophul, 3 m. bredt og 1 m. dybt. Fod afgravet i Ø. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)