Tvolm Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-79

Fredningsnr.
160332

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/5 1891 og 10/9 1896. Købt Høj, 2 x 16 m. Mod NØ flade smågravninger. Lynggroet med enkelte små fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 M. Mod Nø. et Par flade Smaagravninger. Mærkesten i Top; fredlyst. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x16 m. Mod NØ flade Smaagravninger. Lynggroet med enkelte smaa Fyr. I Plantage. FM 1891 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Små, flade afgravninger mod NØ. Fredningssten på toppen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)