Tvolm Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-82

Fredningsnr.
160338

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887 og 10/9 1896. Gdr. Anders Poulsen Høj, 1,7 x 16 m. Små ujævnheder. Bevokset med lyng og små fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 15 M. Fladde, mindre Afgravninger i S. og Sv. Mærkesten i Top; fredlyst. I Ydby Pl. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7x16 m. Smaa Ujævnheder. Bevokset med Lyng og smaa Fyr. I Plantage. FM 1887 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i skov, ligger i lysning på højdedrag, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)