Tvolm Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-84

Fredningsnr.
160340

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887 og 10/9 1896. Gdr. Anders Poulsen Høj, 2 x 15 m. Flade, mindre afgravninger i syd og sydvest. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 16 M. Smaa Ujævnheder. Mærkesten i Top; fredlyst. I Ydby Plantage. Nr. 73-79 (samt 80-84) ligger alle lynggroede i Plantage paa det Sted, der fordum kaldtes Tvolm Hede. Herfra er Bronzealdersfundet 19044-19046. Nærmere kan ej oplyses. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. Flade mindre Afgravninger i S og SV. I Plantage. FM 1887 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad grøft ned over SV-siden. Afgravning ved fod mod S. Fredningssten på toppen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)