Smedehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-143

Fredningsnr.
160343

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1900. Bestyrelsen for A/S Dover plantage Høj, "Smedehøj", 4,6 x 24 m. I top en gammel gravning, 6 m bred, 1,8 m dyb, åben mod øst. Småskrammer på siden især i sydøst og vest. Lynggroet med enkelte graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hedehøi, 62 Fod Tværmaal, 15 Fod høi; afskrællet paa flere Steder; i det hele velbevaret.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Smedehøj", 4,6 x 24 M. I Top en gl. Gravning, 6 M. br., 1,8 M. d., aaben mod Ø. Smaaskrammer paa Siden, især i Sø. og V. Lynggroet, i Dover Plantage. Fredlyst (3). Iflg. Medd. er heri paa Bunden fundet et mandslangt, stensat Kammer med Skelet og ved det Tøjrester, samt ved Hoved eller Bryst 4 smaa Bronzedopper.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedehøj", 4,6x24 m. I Top en gammel Gravning, 6 m bred, 1,8 m dyb, aaben mod Øst. Smaaskrammer paa Siden især i SØ og V. Lynggroet med enkelte Graner i Plantage. FM 1900.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Smedehøj". Eftergroet hul i top og ned over Ø-siden, 4,5-6 m. bredt, 1,75 m. dybt. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot stor høj ved skovvej. Bevokset medgræs og lidt pur.

Litteraturhenvisninger  (0)