Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-164

Fredningsnr.
160362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Ydby Hede byder på den største koncentration af gravhøje i Danmark. Hele 32 høje er der bygget på selve heden. Gravhøjene ligger så tæt, at man kalder området for ’Oldtidskirkegården’. En fredning af området allerede i 1916 giver en unik mulighed for at se et ganske uberørt hedelandskab, som det har set ud i flere hundrede år. I området omkring Ydby Hede er der desuden fundet omkring 50 yderligere gravhøje.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 16 m. I top en 3-4 m bred gravning, 0,6 m dyb og i SV en noget mindre, flad gravning. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ½ x 8 M. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5x16 m. I Top en 3-4 m bred Gravning, 0,6 m dyb og i SV en noget mindre flad Gravning. Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. dog nu med gl. fyr- og granbevoksning. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mosgroet i skov, nær skrænt hvor bevoksning er ryddet

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)