Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-166

Fredningsnr.
160363

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Ydby Hede byder på den største koncentration af gravhøje i Danmark. Hele 32 høje er der bygget på selve heden. Gravhøjene ligger så tæt, at man kalder området for ’Oldtidskirkegården’. En fredning af området allerede i 1916 giver en unik mulighed for at se et ganske uberørt hedelandskab, som det har set ud i flere hundrede år. I området omkring Ydby Hede er der desuden fundet omkring 50 yderligere gravhøje.
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. I top større gravning, hvori på bunden et opretstående kløvestykke af stor sten 1,3 m lang i NØ-SV, henimod 0,3 m tyk, antagelig af kammer. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 M. I Top en større Gravning, hvori paa Bunden et opretstaaende Kløvestykke af en stor Sten, 1,3 M. l. i Nø-Sv., henimod 1/3 M. t., antagelig af et Kammer, maaske udgravet før 1838. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5x12 m. I Top større Gravning, hvori paa Bunden et opretstaaende Kløvestykke af stor Sten 1,3 m lang i NØ-SV, henimod 0,3 m tyk, antagelig af Kammer. Lynggroet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mos- og lyngklædt i hede, vistnok ekstensivt afgræsset. Stor kløvet sten i hul i toppen.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)