Ydby

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-176

Fredningsnr.
160364

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 14 m. Meget ujævn og med vist noget forgravet overflade. Lynggroet i hede. (Matrikelsarkivet).
Undersøgelsehistorie

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 14 M. Forblæst. Mærkesten i Sydvest; fredlyst. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrikelsarkivet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5x14 m. Meget ujævn og med vist noget forgravet Overflade. Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stærkt forgravet. Hele centrale del bortgravet. Ca. 10 m. lang og 7 m. bred forsænkning fra N-S. Højens NV-lige side bedst bevaret. Ingen fotos. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov ved Ydby Hede. Højen er tilgroet med træer og krat.

2014 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.