Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-205

Fredningsnr.
160369

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1915. Gdr. Diderik Jensen, Ydby Diplom Høj, 1,5 x 16 m. Flad i top og stærkt forgravet her og i vestre side. Gør et udflydende indtryk. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 M., flad i Top, mulig afblæst. I vestre Fod et lille Skaar. Fredlyst med Nr. 206. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5x16 m. Flad i Top og stærkt forgravet her og i vestre Side. Gør et udflydende Indtryk. Lyngklædt i Plantage. FM 1915.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Nu delvis bevokset med op til mandshøje, selvsåede fyrretræer. Bør ryddes. Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Vdr. afsætning: Flyfoto G96-B, 1:5000. Opt. 23.4.1971. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i plantage ved Ydby Hede. Smalt spor fører tværs over højen.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)