Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-206

Fredningsnr.
160370

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1915. Gdr. Diderik Jensen, Ydby Diplom Høj, 1,2 x 12 m. Flad i top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa en Bakkepynt, 1,2 x 12 M., flad i Top. - Fredlyst 7/8 med Nr. 205 af Gaardejer Diderik Jensen. Bevoksning: 1980: Græs

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2x12 m. Flad i Top.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. dog højere end den ældre beskrivelses 1,2 m. (1,6-1,7 m.). Uregelmæssigt afgravet på top og østre side. Mod Ø og S plantet helt op til højfod. Beplantning skønnes ikke at være 20 år gl. (7-8 m. høje graner). Ingen fotos. Vdr. afsætning: Flyfoto G96-B, 1:5000. Opt. 23.4.1971. ** Seværdighedsforklaring ** Højens seværdighedsværdi yderst ringe p.g.a. omgivende granskov, der tager en del af udsynet imod Skibsted Fj. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mosklædt i skov, højen omgivet af høje graner.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)