Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-222

Fredningsnr.
160371

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv.
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2,5 x 20 x 35 m (N-S). Stærkt afgravet. Græsgroet med fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2,5x20x35 m (N-S). Stærkt afgravet. Græsgroet med Fyr. I Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Anlægget virker ikke som en langhøj. Fra N/S falder overfladen omkr. 2 m., uden at der i overfladen ses tydelige afgravningsspor. I rævegrav i N-enden ses morænesand, næppe højfyld. Formodentlig er højen en naturlig dannelse. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten - dvs at der er tvivl om, hvorvidt det overhovedet er en gravhøj, og den har da slet ikke langhøj-karakter. Der er formentlig tale om en naturlig forhøjning.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)