Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-212

Fredningsnr.
160361

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/8 1903. Gdr. Christian Christensen. På matr.nr. 44b (1968 lagt under 19a) Diplom 15/12 1971 Afmærkn.: 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, "Storhøj", 3,7-4,5 m høj, diameter 28,5 m. Fra SV til centrum en 5 m bred indtil 1,2 m dyb indgravning smallere udefter med lille udgang øst for top. Øst- og sydfod afgra- vet, flad sænkning ved vest fod. Græs-lynggroet i ager. NB. I thingbogen er der ikke lyst fredning på 19c men på 44b, der har samme ejer som nr. 95. Denne ejer har imidler- tid kun 1 høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", ca. 3,7-4,5 M. h. Fra Sv. til Centret en 5 M. br., indtil 1,2 M. dyb Indgravning, smallere udefter med lille Udgang ø. for Top. Østre og søndre Fod afgravede, flad Sænkning ved vestre Fod. Mærkesten i nv. Side; fredlyst. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Storhøj", 3,7-4,5 m høj, Diam.____ Fra SV til Centrum en 5 m bred indtil 1,2 m dyb Indgravning smallere udefter med lille Udgang øst for Top. Øst- og Sydfod afgravet, flad Sænkning ved Vestfod. Græslynggroet i Ager. NB. I Thingbogen er der ikke lyst Fredning paa 19.c men paa 44.b, der har samme Ejer som Nr. 95. Denne Ejer har imidlertid kun 1 Høj. FM 1903 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Storhøj". Et 4 m. bredt og 1,75 m. dybt, eftergroet hul i top åbent mod SV med en 5 m. bred og 0,5 m. dyb, eftergroet gravning. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: S/H 2, opt. 10 fra S. Farve 2, opt. 18 fra S. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, græsklædt høj i ager, bevokset med træer på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)