Ydby
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-218

Fredningsnr.
160388

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 18 m. Toppen synes ganske afgravet, så højen nu er væsentlig lavere end oprindelig. Lyngklædt med enkelte små graner og fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1x18 m. Toppen synes ganske afgravet, sas Højen nu er væsentlig lavere end oprindelig. Lyngklædt med enkelte smaa Graner og Fyr. I Plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måske tidligere overpløjet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i lysning i skov, Bevokset med spredte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)