Sønder Arup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110701-5

Fredningsnr.
120615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 5 m. Afpløjet i alle sider, så den er under 1/2 af sine tidligere dimensioner. Toppen er helt borte, flere sten blottet. Græs i ager. Bør udgraves. Tinglysning af C-høj: ******************** Høj, 1,1 x 8 m. I højtop sten fra gammel nedgravning. Flad top og firkantet grundrids på grund af gammel afpløjning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.25 M. høj; nu 14.50 M. i N-S, c 13 M bred. I Øst ses 10 Sten i Række, i Nord 2. Oppe paa Vestsiden ses en større Sten, paa Toppen flere. Skraaningen mod N. er noget ujævn. Græsgroet og ret tilgroet i Ager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 5 m. Afpløjet i alle Sider, saa den er under ½ af sine tidligere Dimensioner. Toppen er helt borte, flere Sten blottet. Græs i Ager. (Bør udgraves.)

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flere store sten på toppen.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)