Amtofte By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110701-13

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Skibsbro, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Heden Tomt af en Gaard. Den var kendetegnet ved Vold, der delte forskellige Rum [skitse]; mod Nord laa den op til et Kær langs Østsiden løb en 2 M. bred Grav, der i Nord kun naaede op til en Vej, der nu skærer hen over Tomten. Sydligst laa 2 dybere Rum; øst for dem en større planeret Flade. Mod Nord laa et tvedelt Rum og øst for det et andet; det laa højere end det søndre. Mod Vest og Nord var Afslutningen vag. Udfra dette Sted skal der i Vandet være fundet Spor af en Anløbsbro. Muligt kan det være Resterne af den middelalderlige Gaard, Amtoftegaard, der skal have ligget øst for Amtofte By.

2019 Museal forundersøgelse
Museum Thy
Mindre arkæologisk forundersøgelse forud for sommerhusbyggeri. To 2 meter brede, nord-syd orienterede søgegrøfter blev anlagt på byggegrunden. Her fremkom ingen anlægsspor eller synlige ældre bygningsrester. Alene en kværnsten (formentligt en ligger), en knusesten og enkelte let ildskørnede flinteafslag. Grunden blev frigivet uden yderligere undersøgelser.

Litteraturhenvisninger  (0)