Knæshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-38

Fredningsnr.
1009106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Knaghøj", 3,5 x 28 m. Toppen planeret. Sti op fra SV. Fladen ubeplantet. Siderne bevokset med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Knæshøi, affladet Top, 12 Fod høi, 110 Fod i Tværmaal. (maalt efter Randstenene, som ligge høit oppe paa den naturlige Banke). Randstenene ere synlige i den vestre og østre Side. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Klitplantage). Knaghøj (i ældre Bretn. Knæshøj). c 3.50 M. høj, Diam mindst 28 M. Toppen er planeret til Udsigtspunkt med Bænk og Vej fra SV; Fladen, c 6.50 M., er ubeplantet, det øvrige tilplantet. Langs Foden har været Randsten. Prof H. A. Nielsen har et Flintspyd, hidrørende fra Fylden. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knaghøj", 3,5 x 28 m. Toppen planeret. Sti op fra SV. Fladen ubeplantet. Siderne bevokset med Fyr i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Knæhøj". SR. Som beskr. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)