Rullevejen, Vandel Flyveplads
Anlæg og datering  (2)
Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Der ønskes forundersøgelse af etape 4. Ved forundersøgelse af et areal på 47.000 m² fandtes løs anlægsaktivitet, som ikke umiddelbar gav anledning til yderligere undersøgelser.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelse af et areal på 17.700 m2 fandtes ikke arkæologiske spor.

2016 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Afventer data

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse af etape 5. Negativ. Der blev ikke gjort fund af højen sb. 532

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse af etape 6. Ved forundersøgelse af 4,65 ha fandtes ingen væsentlige fortidsminder.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen af arealet på 8,25 ha blev der registreret 28 anlæg. Anlæg A219 blev vurderet som værende en mulig grav, og derfor blev anlægget som det eneste undersøgt nærmere. I overfladen og et godt stykke ned var graven anlagt med større og mindre sten. Under stenlaget kom der tegn på kistespor, fremgik tydeligst i den østlige del hvor der her også blev gjort fund af en enkelt jernnagle i gravens nordlige kant. Jernnaglen er hjembragt. Den formodede grav indeholdte ikke flere fund. Udfra gravkonstruktionen er dateringsrammen romersk jernalder - vikingetid.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse etape 7, 2,68 ha. Ved forundersøgelsen fandtes der ikke spor af væsentlige fortidsminder og arealerne kunne derfor umiddelbart frigives til råstofudvinding.

Litteraturhenvisninger  (0)