Rullevejen, Vandel Flyveplads
Anlæg og datering  (1)
Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Der ønskes forundersøgelse af etape 4. Ved forundersøgelse af et areal på 47.000 m² fandtes løs anlægsaktivitet, som ikke umiddelbar gav anledning til yderligere undersøgelser.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Ved forundersøgelse af et areal på 17.700 m2 fandtes ikke arkæologiske spor.

2016 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Afventer data

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse af etape 5. Negativ. Der blev ikke gjort fund af højen sb. 532

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse af etape 6. Ved forundersøgelse af 4,65 ha fandtes ingen væsentlige fortidsminder.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse af 8,25 ha.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7539
VejleMuseerne
Forundersøgelse etape 7, 2,68 ha. Ved forundersøgelsen fandtes der ikke spor af væsentlige fortidsminder og arealerne kunne derfor umiddelbart frigives til råstofudvinding.

Litteraturhenvisninger  (0)