Sorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-56

Fredningsnr.
1009112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Grønhøj", 3,25 x 21 m. Firkantpløjet, så alle sider er skre- det lidt, især S-siden. Sænkning i toppen. Mange sten blot- tet. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 49-51] 3 velbevarede smaa Høie, som ligge i en Lavning.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorthøj". 3.25 M. høj, Diam 21 M. I Toppen er en 4 M. stor græsgroet Sænkning, der ikke kun var naaet til Højens Bund. Fra Syd er en betydelig Del afgravet med stejl Brink; der er blottet mange Sten, hvoraf 8 synes at tilhøre en indre Stenkreds, medens nogle Sten i SØ vist hidrører fra en ydre Kreds. Lynggroet i Ager. Der er fundet Ragekniv og en anden Kniv af Bronze samt "nogle bitte smaa Flintsten".

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj" 3,25 x 21 m. Firkantpløjet, saa alle Sider er skredet lidt, især S-Siden. Sænkning i Toppen. Mange Sten blottet. Lyng i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Smuk og velbevaret græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)