Vester Svendstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-60

Fredningsnr.
1009132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Høj, 2 x 10 m. Randsten fjernet. En dyb gravning går fra Ø næsten ind til midten. Lyng i hede. 1962: Høj, 1,7-1,9 x 11-12 m. Dyb indgravning fra øst om- trent til midten. Siderne, især mod vest, noget beskadigede og kun delvis eftergroede. Bevokset med lyng, ene, fyr og gran, i hede.
Undersøgelsehistorie  (4)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,40 M. høj; Diam. 13,50 M. Langs hele Foden en dyb og bred Fure efter Randsten. Fra Ø. er ført en Gravning, der naar til Bunden, ind i Højen; kun Nord-, Vest- og Sydranden af Højen er tilbage. Lynggroet i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m. Randsten fjernet. En dyb Gravning gaar fra Ø næsten ind til Midten. Lyng i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Let forgravet, græs- og lyngklædt høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)