Lille Voldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-67

Fredningsnr.
1009130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1897, gdr. Poul Kjeldgaard Kristensen Diplom Afmærkn.: MS 1907, ved forf. Skjoldborg "Lille Voldhøj", 2 x 12 m. Affladet top, hvori 3 store sten. Afgravninger i NV. I østsiden ses enkelte randsten. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 54-57] Hedehøie; de to lidt større, den tredie noget mindre; een er sløjfet.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,90 M. høj; Diam. 12 M. Toppen affladet, ujævn; paa den ligger 3 større Sten (den største er 0,80 M. lang og 0,60 M. bred). I V.N.V. strækker sig en Afgravning ca. 3 M. op ad Skraaningen. Østsiden er en Del afgravet. Rundt om Foden ses enkelte Randsten. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1897. Mærkestenen staar paa Østsiden nær Toppen. Højen kaldes, ifølge Fredningsfortegnelsen, Lille Voldhøj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ll. Voldhøj", 2 x 12 m. Affladet Top, hvori 3 store Sten. Afgravninger i NV. I Ø-Siden ses enkelte Randsten. Lyng i Plantage. FM 1897 MS.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)