Gravens Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-73

Fredningsnr.
1009135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1880, købt. Afmærkn.: MS 1907, ved Skjoldborg "Gravenhøj", 5 x 28 m. Meget anselig høj. Flad top. Hulning ned ad Ø-siden. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravens Høi; velbevaret og omsat med Randstene; 110 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1880 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravenhøj, 4,80 M. høj; Diam. 27,50 M. Toppen synes noget flad. Ned ad Østskraaningen en Huling, 5 M. lang, 2,20 M. bred, ca. 0,40 M. dyb. Ellers velbevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst ]1897[ 1880 [senere tilføjelse]. Mærkestenen staar højt paa Nordsiden. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gravenhøj", meget anselig Høj, 5 x 28 m. Flad Top. Hulning ned ad Ø-Siden. Lyng i Hede. FM 1880 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gravenhøj". Som beskr. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)