Vester Svendstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-75

Fredningsnr.
1009137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/7 1898, gdr. Jens Chr. Bloksgaard 17/7 1897, gdr. N.C. Andersen Afmærkn.: MS 1907, ved forf. Skjoldborg Høj, 3 x 22 m. Rille efter fjernede randsten hele vejen rundt Skred i syd og øst. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi af 75 Fods Tværmaal, velbevaret undtagen at Randstenene ere borttagne.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 M. høj; Diam. 22 M. Syd- og Østskraaningerne er afgravede og falder meget jævnt af. Hele Foden rundt løber en dyb Fure efter Randsten; i S. strækker sig fra den en Afgravning ca. 6 M. op ad Side; den afsluttes foroven i en lodret Brudflade, 1 M. høj, hvori et Hul, der fører ned til en Rævegrav. Lynggroet i Hede. Fredlyst ]1898[ 1897 [senere tilføjelse]. Mærkestenen staar højt paa Nordsiden.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. Rille efter fjernede Randsten hele Vejen rundt. Skred i S og Ø. Lyng i Hede. FM 1897 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)